Co spowalnia nieuchronną dominację smartfonów i tabletów nad światem technologii dla konsumentów?
Co spowalnia nieuchronną dominację smartfonów i tabletów nad światem technologii dla konsumentów?

Choć liczba użytkowników telefonów komórkowych stale roÅ›nie to dotychczas trend ten zdawaÅ‚ siÄ™ nie przynosić wybuchu popularnoÅ›ci zakupów z poziomu smartfonów i tabletów. Jednak najnowszy raport Deloitte „TMT Report 2016” wskazuje na coÅ› zupeÅ‚nie innego, gdyż wedÅ‚ug badaczy liczba osób, które stale pÅ‚acÄ… za produkty i usÅ‚ugi z poziomu urzÄ…dzeÅ„ mobilnych, w 2016 roku siÄ™gnie 50 mln. Poniżej znajdziesz krótki artykuÅ‚ o tym, jak użytkownicy urzÄ…dzeÅ„ mobilnych przekraczajÄ… jednÄ… z ostatnich barier, które spowalniajÄ… nieuchronnÄ… dominacjÄ™ smartfonów i tabletów nad Å›wiatem technologii dla konsumentów. Przeczytaj go koniecznie!

Skomplikowane systemy w smartfonach i tabletach

Zacznijmy od tego, że gÅ‚ównym czynnikiem, który zniechÄ™caÅ‚ użytkowników urzÄ…dzeÅ„ mobilnych do pÅ‚atnoÅ›ci przeprowadzanych z poziomu smartfonu czy tabletu byÅ‚y skomplikowane systemy np. obsÅ‚ugujÄ…ce pÅ‚atnoÅ›ci za produkty czy usÅ‚ugi. Ale dziÄ™ki wprowadzeniu narzÄ™dzi umożliwiajÄ…cych zakupy za pomocÄ… dotyku (touch commerce), autoryzacja takiej transakcji odbywa siÄ™ w prosty sposób za pomocÄ… odcisku linii papilarnych oraz kilku kliknięć w dedykowanej aplikacji mobilnej.

Co jest bussines inteligence?

To wÅ‚aÅ›nie mÅ‚ode pokolenia nastawione sÄ… na zmiany w kierunku nowych technologii komunikacyjnych i indywidualnego podejÅ›cia do klientów. W zwiÄ…zku z tym prawdziwym wyzwaniem dla przedsiÄ™biorstw jest okreÅ›lenie unikalnych intencji klientów wynikajÄ…cych z ich natury, zwyczajów i skÅ‚onnoÅ›ci oraz kontekstu każdej interakcji. Dlatego kolejnym krokiem jest przesuniÄ™cie punktu ciężkoÅ›ci z gromadzenia informacji na ich przetwarzanie i analizy w czasie rzeczywistym (bussines intelligence, customer intelligence, competition intelligence), wykorzystywanie zaawansowanych metod analitycznych do staÅ‚ego wzrostu zaangażowania i lojalnoÅ›ci klientów, co ma realne odzwierciedlenie w sukcesach biznesowych firm.

Krok przed konkurencjÄ…

Koniecznym warunkiem jest zadbanie o dostosowanie swoich platform internetowych do potrzeb zmieniajÄ…cych siÄ™ trendów rynkowych, gdyż w przyszÅ‚oÅ›ci może stanowić ono ważny element w budowie przewagi konkurencyjnej na wymagajÄ…cym rynku handlu detalicznego. Zdecydowanie jednÄ… z najszybciej rozwijajÄ…cych siÄ™ branż, które korzystajÄ… z nowoczesnych technologii - jest sektor handlowy. Ponadto marketing cyfrowy, e-commerce oraz zarzÄ…dzanie doÅ›wiadczeniami klientów to trzy najważniejsze obszary inwestycji technologicznych, które bÄ™dÄ… miaÅ‚y istotny wpÅ‚yw na poprawÄ™ funkcjonowania firm do 2019 roku.

Podobne

Najlepsze ubezpieczenia

Najlepsze ubezpieczenia

Jeżeli należycie paÅ„stwo do wÄ…skiego już grona ludzi w naszym kraju, którzy nie majÄ… wykupion...
Jakie swetry sÄ… obecnie w modzie?

Jakie swetry sÄ… obecnie w modzie?

W modzie przez dÅ‚uższy czas panowaÅ‚y swetry rozpinane, które z reguÅ‚y przygotowane byÅ‚y z cie...
Pomoc przy przygotowaniach weselnych

Pomoc przy przygotowaniach weselnych

W ostatnim czasie wynajmowanie sal na wesela stało się prawdziwym interesem, albowiem istnieje duże ...