Rozmnażanie świnek morskich
Rozmnażanie świnek morskich

Kiedy chcemy, aby nasze Å›winki morskie siÄ™ rozmnażaÅ‚y, to powinniÅ›my pamiÄ™tać o dosyć bardzo ważnych rzeczach w tej kwestii. PowinniÅ›my posiadać wiele umiejÄ™tnoÅ›ci, które w późniejszym czasie siÄ™ nam przydadzÄ…. Na przykÅ‚ad do tego aby ustalić pÅ‚eć mÅ‚odych Å›winek. Kiedy mamy starsze Å›winki, ich pÅ‚eć odróżnimy bardzo Å‚atwo. Przez co mamy możliwość obejrzenia okolic zewnÄ™trznych narzÄ…dów pÅ‚ciowych u Å›winek. Aby to sprawdzić, powinniÅ›my chwycić w jednej rÄ™ce to milusiÅ„skie zwierzÄ…tko, i obrócić je brzuszkiem do siebie. Kiedy to samiec, zauważymy u niego wyraźnie prÄ…cie. ZaÅ› gdy bÄ™dzie to samiczka to nie zauważymy prÄ…cia.

Łatwiej jest rozpoznać samiczkÄ™ od samca. Natomiast trudniej jest rozpoznać pÅ‚eć u maÅ‚ych, czyli u mÅ‚odych Å›winek morskich, ponieważ takie badanie nie daje nam pewnoÅ›ci. Otóż u Å›winek morskich, mÅ‚ode najczęściej w nocy siÄ™ rodzÄ…, lub wtedy kiedy nie ma nas w domu. Wtedy też Å›winki majÄ… wyraźny spokój i lepiej im siÄ™ rodzi. Niestety aby wyczuć moment narodzin Å›winek, musieli byÅ›my caÅ‚y czas przy nich siedzieć. Åšwinki poród najczęściej starajÄ… siÄ™ ukryć. U tych zwierzÄ…tek poród jest bardzo szybki, bo trwa niepeÅ‚nÄ… godzinÄ™, wystarczy nawet kilkanaÅ›cie minut aby wszystkie mÅ‚ode pojawiÅ‚y siÄ™ na Å›wiecie.

Podobne

Denominacja

Denominacja

Omawiając zagadnienia związane z pieniądzem, środkami płatniczymi, walutą i ich mocą nabywczą, nie m...
Turcja jako kraj, który urzeka swoim czarem

Turcja jako kraj, który urzeka swoim czarem

Turcja to kraj, który urzeka swoim czarem bez wzglÄ™du na to, czy jest siÄ™ znawcÄ… historii, sz...
Wybieramy psychologa

Wybieramy psychologa

Zainteresowanie psychologią w Polsce jest coraz większe. Na zachodzie psychologowie mają o wiele wię...